Doemeemetict.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Informatie voor aanbieders

De Human Capital Agenda ICT beoogt o.a. de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven nog verder te optimaliseren.

doemeemetict.nl kent een "marktplaats" van "vraag & aanbod" van diensten die passen binnen de 3 actielijnen van de HCA-ICT.

Ben je op zoek naar een stageplaats /werkervaringsperiode voor studenten en/of docenten, of biedt je als bedrijf dit juist aan?

Wil je een gastcollege / masterclass / workshop verzorgen over een special thema, aan het onderwijsveld, of ben je als onderwijsinstelling hiernaar op zoek?

Zoek je een "kopopleidingstraject" om je na je reguliere studie verder te specialiseren, of een om- of scholing, of wil je meelopen in een onderzoekstraject? Etc. etc. Maak dit (binnenkort) kenbaar op doemeemetict.nl