Doemeemetict.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

OVER HCA-ICT

ICT is de motor achter de groei van de economische topsectoren en wordt steeds van groter belang voor maatschappelijke doelen.

De snelle ICT-ontwikkelingen en de dynamiek in de Limburgse arbeidsmarkt vraagt om investeringen in (toekomstige) werknemers en werkzoekenden in alle sectoren.

 

Kerndoelen HCA-ICT

Provincie Limburg heeft “de handschoen opgepakt” met de Human Capital Agenda ICT.

De 2 kerndoelen van de HCA-ICT zijn:

 • Het optimaliseren van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren.
 • Het optimaliseren van de instroom in ICT-gerelateerde beroepen en het verbeteren van het beroepsperspectief door het stimuleren van een duurzame inzetbaarheid.

 

Actielijnen

Samen met het onderwijs, bedrijfsleven en andere (semi-)overheden zijn een aantal thema’s benoemt die de aandacht behoeven. Deze actielijnen zijn:

 1. Koers digitaal:

  Interesse stimuleren voor ICT-kennis en –competentie-ontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs.

 2. Digitaal Knooppunt:

  Investeren in ICT in het (beroeps)opleidingsaanbod van MBO/HBO/WO is samenwerking met het bedrijfsleven (ICT-sector en andere sectoren)

 3. Duurzaam Digitaal:

  Bevorderen van duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door bijscholing en omscholing.

Regitel (vereniging van ICT-bedrijven, organisaties met een sterke ICT-component, en onderwijsinstellingen) is gevraagd om uitvoering te geven aan de actielijnen van de agenda.

(www.regitel.nl)

Een Community Board, waarin de topsectoren zijn vertegenwoordigd (onderwijs, ondernemers, en overheid) bewaakt de koers en voortgang op macro niveau, en is tevens klankbord en "ambassadeur".

Samen kunnen alle betrokkenen de toekomst vormgeven. HCA ICT, Doe je mee?

Contactbanner

Schrijf je gratis in

Ik heb al een account Registreren

FlyerIMG