Doemeemetict.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

HCA-ICT doe je mee?

Tandwieltjes De Human Capital Agenda ICT is een actieplan, door de Provincie Limburg geïnitieerd, om aan de groeiende vraag naar ICT-competenties te voldoen.

Regitel (met al haar leden) is “kartrekker” voor de uitvoering van de 3 actielijnen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Bijvoorbeeld in de vorm van beurzen, stageplaatsen voor studenten en docenten, en gastdocentschappen die in het reguliere onderwijsproces ingezet kunnen worden, maar ook via her- en bijscholing.

Heeft u ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de HCA-ICT kerndoelen, laat het ons weten: info@regitel.nl

Contactbanner

Schrijf je gratis in

Ik heb al een account Registreren

FlyerIMG